φουρνοι κορσεων

Δήμος Φούρνων Κορσεών – Φούρνοι

Δήμος Φούρνων Κορσεών – Φούρνοι Ο Δήμος Φούρνων Κορσεών έχει πληθυσμό 1.469 κατοίκους (Απογραφή 2001) και έκταση 45.247 στρέμματα. Έδρα του Δήμου είναι οι Φούρνοι και περιλαμβάνει 1 Δημοτικό Διαμέρισμα: Δ.Δ. Φούρνων (Φούρνοι, Αγιος Ιωάννης Θερμαστής,  Αγιος Μηνάς (νησίδα), Αλατονήσι (νησίδα), Ανθρωποφάς (νησίδα), Δαφνολιές, Θύμαινα (νησίδα), Θυμαινάκι (νησίδα), Καμάρι, Καμπί Φούρνων, Καμπί Χρυσομηλιάς, Κεραμειδού , Κισηριά, […]

Continue Reading

Βασική Νομοθεσία

Βασική Νομοθεσία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Περιφέρεια αποτελεί μία αυτοτελή ενιαία Διοικητική Μονάδα αποκέντρωσης της Κρατικής Διοίκησης με αρμοδιότητες σχεδιασμού, προγραμματισμού, συντονισμού και εφαρμογής των πολιτικών για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της γεωγραφικής της περιοχής. Ως ιδρυτικός νόμος της Περιφέρειας θεωρείται ο Ν. 1622/1986 «Τοπική Αυτοδιοίκηση – Περιφερειακή Ανάπτυξη – Δημοκρατικός Προγραμματισμός». Η λέξη Περιφέρεια, […]

Continue Reading
north aegean

Αρμοδιότητες αποκεντρωμένης διοίκησης

Αρμοδιότητες αποκεντρωμένης διοίκησης Οι αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 280 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης): Άρθρο 280 Ι. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες των κρατικών Περιφερειών, περιλαμβανομένων και εκείνων των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων τους, όπως αυτές καθορίζονταν στον ιδρυτικό τους νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α), καθώς και στους μεταγενέστερους ειδικούς νόμους […]

Continue Reading